سیران احمدی, نویسنده در طراحی نما ساختمان و ویلا - دفتر معماری استودیو قاف - صفحه 2 از 2