بازسازی، نظارت و اجرا - طراحی نما ساختمان و ویلا - دفتر معماری استودیو قاف